Kompetentnost’ / Competency (Russia) 6 /2019

ISSN 1993-8780

TOPICAL THEME 11

Universal Criterion for High-tech Level

A.V. Nesterov1, Peoples’ Friendship University of Russia, Prof. Dr. Dr., Russian Customs Academy, nesterav@yandex.ru

1 Professor, Moscow, Russia

Citation: Nesterov A.V. Universal Criterion for High-tech Level, Kompetentnost’ / Competency (Russia), 2019, no. 6, pp. 4–11

key words

high-tech society, technological systems, products production systems, logistics

References

The modern level of development of society is characterized by a high level of technological systems. However, there are problems with the definition of high-tech products production systems, as well as the products themselves. I analyzed the main categories characterizing the high-tech property and their correlation with the help of category and production approaches. High-tech society is characterized by negative manifestations — high-tech crimes, so high-tech systems must have security subsystems. I believe that it is not the criterion of maximum profit (efficiency) of such systems that society needs, but the balance of legitimate interests of the society subjects. The obtained results can intensify the discussion of the topic considered.

1. Brovko P.M. Otsenka tekhnologichnosti proizvodstvennoy platformy rossiyskogo vertoletostroeniya [Evaluation of the manufacturability of the Russian helicopter industry production platform], Vestnik Inzhekona. Seriya: ekonomika, 2013, no. 1, pp. 319–321.
2. Gurova I.P. Vysokotekhnologichnyy eksport SNG: problema izmereniya [High-tech exports of the CIS: the problem of measurement],

Evraziyskaya ekonomicheskaya integratsiya, 2014, no. 4, pp. 31–46.

3. Yakubovskiy Yu.V., Karastelev B.Ya., Brovko P.M. Tekhnologii naukoemkogo proizvodstva kak vektor ekonomicheskogo rosta (na primere predpriyatiy rossiyskogo vertoletostroeniya) [Technologies of high-tech production as a vector of economic growth (on the example of enterprises of the Russian helicopter industry)], Vestnik IrGTU, 2014, no. 5, pp. 215–218.
4. Mezentseva O.E. Razvitie vysokotekhnologichnogo proizvodstva v Rossii i v mire [The development of high-tech production in Russia and in the world], Fundamental’nye issledovaniya, no. 7, 2015, pp. 176–179.
5. Garina E.P., Shpilevskaya E.V., Andryashina N.S. Izuchenie podkhodov k opredeleniyu vysokotekhnologichnogo produkta v proizvodstve
[The study of approaches to the definition of high-tech product in production], Vestnik Mininskogo universiteta, 2016, no. 1.
6. Zherdev S.S. Universal’naya otsenka urovnya tekhnologichnosti predpriyatiy [Universal assessment of the enterprises manufacturability level], Fundamental’nye issledovaniya, 2017, no. 10 (part 2), pp. 344–350.
7. Nesterov A.V. Produtsentnyy podkhod [Productive approach], Moscow, NIU VSHE, sentyabr’ 2015, 11 P.; www.nesterov.su.
8. Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions, History of technology, 1984, v. 1, pp. 113–156.
9. Nesterov A.V. O tekhnologichnosti v prave na primere administrativnykh reglamentov [On manufacturability in law on the example of administrative regulations], Administrativnoe pravo i protsess, 2014, no. 10, pp. 16–20.
10. Nesterov A.V. O nauchno-pravovoy kategorii tekhnologii [On the scientific and legal category of technology], Moscow, 2013–2015;
www.nesterov.su.
11. Nesterov A.V. Filosofiya sistem [Systems philosophy], Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 1, Organizatsiya i metodika informatsionnoy raboty, 2002, no. 4, pp. 1–5; https://www.metodolog.ru/00313/00313.html.
12. Telemtaev M.M. Sistemnaya tekhnologiya (osnovnye zadachi, printsipy i pravila razrabotki) [System technology (main tasks, principles and rules of development)], Vestnik AN KazSSR, 1987, no. 1, pp. 46–52.
13. Nesterov A.V. Informatsionnye osobennosti razvitiya Delovoy sredy [Information features of the business environment development],

Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2, Informatsionnye protsessy i sistemy, 1998, no. 2, pp. 5–9.

14. Nesterov A.V. Innovatsii: sistemnyy podkhod [Innovation: a systematic approach], Kompetentnost’, 2007, no. 6, pp. 3–13.
15. Nesterov A.V. Tenzornyy podkhod k analizu i sintezu sistem [Tensor approach to the analysis and systems synthesis], Nauchno- tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2, Informatsionnye protsessy i sistemy, 1995, no. 9, pp. 26–31.